La zona humida Resclosa de la Séquia de Manresa, també coneguda com a resclosa dels manresans, està formada per un tram del riu Llobregat situat al municipi de Balsareny, al voltant de la resclosa on neix el canal de derivació d'aigües conegut com a Séquia de Manresa. Ocupa una superfície de gairebé 10 Ha. que disminueix en funció de la demanda d'aigua o de l'estiatge natural del riu.

La Séquia de Manresa és un canal d'aigua construït al segle XIV que porta aigua del Llobregat des d'aquesta resclosa situada sota el castell de Balsareny, fins a la ciutat de Manresa (actualment fins al Parc de l'Agulla, on hi ha un estany artificial). Es tracta d'una infraestructura de 27 km de longitud, que encara subministra aigua a Manresa i a d'altres poblacions veïnes.

 

El bosc de ribera es troba molt ben desenvolupat i s'estén tant als marges del riu com a les zones inundables dels costats. Es tracta bàsicament d'una verneda molt interessant (hàbitat d'interès comunitari prioritari 91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)), on apareixen també pollancres, àlbers, salzes, etc. Apareix també l'hàbitat d'interès comunitari 92A0 "Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera". Vora la resclosa -per sota d'aquesta- hi ha una petita illa totalment coberta pel bosc de ribera. A les ribes del riu s’hi troben retalls de canyissar i bogar. Entre els hàbitats d'interès comunitari, s'hi ha identificat, a més dels ja indicats, els següents: hàbitat 3260 "Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)", 3270 "Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.)", 3280 "Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes" i 6430 "Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya". La zona està envoltada per conreus de cereals de secà i pinedes de pi blanc i pinassa, amb roures i alzines.

 

Pel que fa a la fauna, tot el tram del Llobregat des de Navàs fins a Balsareny és un punt d’acollida hivernal i de nidificació d’ardèides i d’algunes anàtides. L'àliga pescadora també s'ha observat a la zona. Pel que fa als insectes aquàtics es coneix la presència d'efemeròpters, de plecòpters, de tricòpters i d'altres espècies.

Font


Els nostres plats

Amanida de favetes, bacallà i romesco
Amanida de favetes, bacallà i romesco
Arròs caldós amb llamàntol
Arròs caldós amb llamàntol
Assortit de formatges
Assortit de formatges
Bacallà amb panses, pinyons i reducció de vi ranci
Bacallà amb panses, pinyons i reducció de vi ranci
Timbal de tàrtar de tonyina amb tomàquet i guacamole
Timbal de tàrtar de tonyina amb tomàquet i guacamole
Filet de bou amb fetge d'ànec i poma carmelitzada
Filet de bou amb fetge d'ànec i poma carmelitzada
Carpaccio de peu de porc amb gambes
Carpaccio de peu de porc amb gambes
Postre de l'Hermesenda -Croissant farcit de gelat de vainilla amb toffe-
Postre de l'Hermesenda -Croissant farcit de gelat de vainilla amb toffe-
Magret d'ànec amb figues
Magret d'ànec amb figues
Brownie de xocolata amb gelat de menta
Brownie de xocolata amb gelat de menta